Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Born? Tjoeke Tjoek is een kinderdagverblijf met maximaal 16 kindplaatsen. Gegevens locatie Tjoeke Tjoek Jan van Salmstraat 5A 6121NE Born Aanbod VE (voorschoolse educatie): Ja Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is sinds 24-8-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 109264940. Dit betekent dat ze voldoen aan […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl