Stokpaardje is een kinderdagverblijf met maximaal 16 kindplaatsen in Broek in Waterland. Deze locatie is sinds 1-9-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 230437540. Gegevens locatie Stokpaardje Nieuwland 32 1151BA Broek in Waterland Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang betekent dat ze voldoen aan […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl