Stichting Kinderopvang Oranje Horizon Tuindorp in Utrecht is een kinderdagverblijf met maximaal 26 kindplaatsen en  ingeschreven in het LRK onder nummer : 388556948 Gegevens locatie Stichting Kinderopvang Oranje Horizon Tuindorp Van Lieflandlaan 3A 3571AA Utrecht Inschrijving LRK: 388556948 Startdatum: 14-4-2023 Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Verantwoordelijke gemeente: Utrecht De GGD-inspectierapporten zijn in […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl