Schip a Hoi is een kinderdagverblijf met maximaal 27 kindplaatsen in Appingedam. Deze locatie is sinds 1-9-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 218781453. Gegevens locatie Schip a Hoi Solwerderstraat 49 9901BB Appingedam Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang betekent dat ze voldoen aan […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl