Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Wierden? PSZ Widerode/Kindcentrum Widerode is een kinderdagverblijf met maximaal 15 kindplaatsen. Gegevens locatie PSZ Widerode/Kindcentrum Widerode Marjoleinlaan 41 7641EN Wierden Aanbod VE (voorschoolse educatie): Ja Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is sinds 19-6-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 209765458. Dit betekent dat ze voldoen aan […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl