POV Klein Phoenix is een kinderdagverblijf met maximaal 16 kindplaatsen in Zwolle. Deze locatie is sinds 1-9-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 194913971. Gegevens locatie POV Klein Phoenix Zalmkolk 2 8017PA Zwolle Aanbod VE (voorschoolse educatie): Ja Ouderparticipatiec crèche: Nee Inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang betekent dat ze voldoen aan […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl