Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Nootdorp? PO Geluksvogels is een kinderdagverblijf met maximaal 16 kindplaatsen. Gegevens locatie PO Geluksvogels De Poort 6 2631PT Nootdorp Aanbod VE (voorschoolse educatie): Ja Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is sinds 10-7-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 194732629. Dit betekent dat ze voldoen aan de […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl