Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Maarssen? Plons is een kinderdagverblijf met maximaal 48 kindplaatsen. Gegevens locatie Plons Bolensteinseweg 12 3603CP Maarssen Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is sinds 19-6-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 240342276. Dit betekent dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen en regelgeving […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl