Partou KDV Alexander Flemingstraat 24 is een kinderdagverblijf met maximaal 32 kindplaatsen in Haarlem. Deze locatie is sinds 1-9-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 270407601. Gegevens locatie Partou KDV Alexander Flemingstraat 24 Alexander Flemingstraat 24 2035ED Haarlem Aanbod VE (voorschoolse educatie): Ja Ouderparticipatiec crèche: Nee Inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl