Mini-Club in ‘s-Hertogenbosch is een kinderdagverblijf met maximaal 16 kindplaatsen en ingeschreven in het LRK onder nummer : 107896552 Locatiegegevens Mini-Club Schaarhuispad 93 5231PP ‘s-Hertogenbosch LRK: 107896552 Startdatum: 5-12-2022 Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Verantwoordelijke gemeente: ‘s-Hertogenbosch Bekijk hier de LRK-registratie van Mini-Club en de GGD-inspectierapporten. Houder Kinderdagverblijf Mini-Club B.V. Gevestigd in […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl