Kinderopvang Vlinderwerf is een kinderdagverblijf met maximaal 12 kindplaatsen in Hauwert. Deze locatie is sinds 11-9-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 228890305. Gegevens locatie Kinderopvang Vlinderwerf Heemraad Witweg 2 1691EC Hauwert Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang betekent dat ze voldoen aan de […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl