Kinderopvang De Kruiwagen is een kinderdagverblijf met maximaal 13 kindplaatsen in Haaksbergen. Deze locatie is sinds 10-6-2024  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 779182984. Gegevens locatie Kinderopvang De Kruiwagen Aaftinksweg 7 7481VV Haaksbergen Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang betekent dat ze voldoen aan […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl