Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Boxtel? Kinderopvang de Hobbeltjes is een kinderdagverblijf met maximaal 32 kindplaatsen. Gegevens locatie Kinderopvang de Hobbeltjes Liduinahof 35 5281AD Boxtel Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is sinds 26-6-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 836369877. Dit betekent dat ze voldoen aan […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl