Kinderdagverblijf Mini Mate is een kinderdagverblijf met maximaal 12 kindplaatsen in Eindhoven. Deze locatie is sinds 11-9-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 605072668. Gegevens locatie Kinderdagverblijf Mini Mate Biesven 1 5645KL Eindhoven Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang betekent dat ze voldoen aan […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl