Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Standdaarbuiten? Kinderdagverblijf Het Zwammeke is een kinderdagverblijf met maximaal 19 kindplaatsen. Gegevens locatie Kinderdagverblijf Het Zwammeke Markt 3 4758BL Standdaarbuiten Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is sinds 28-6-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 227685544. Dit betekent dat ze voldoen aan […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl