Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Enter? Kinderdagverblijf De Vriendjes is een kinderdagverblijf met maximaal 30 kindplaatsen. Gegevens locatie Kinderdagverblijf De Vriendjes Wierdenseweg 31 7468PX Enter Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is sinds 12-6-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 996225158. Dit betekent dat ze voldoen aan […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl