Kinderdagverblijf De Basis in Bakkeveen is een kinderdagverblijf met maximaal 16 kindplaatsen en ingeschreven in het LRK onder nummer : 305017391 Locatiegegevens Kinderdagverblijf De Basis Foarwurker Wei 2 9243JZ Bakkeveen LRK: 305017391 Startdatum: 10-11-2022 Aanbod VE (voorschoolse educatie): Ja Ouderparticipatiec crèche: Nee Verantwoordelijke gemeente: Opsterland Bekijk hier de LRK-registratie van Kinderdagverblijf De Basis en de […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl