Op zoek naar een kinderdagverblijf  in De Krim? Kindcentrum De Krim is een kinderdagverblijf met maximaal 8 kindplaatsen. Gegevens locatie Kindcentrum De Krim Beukenlaan 1b 7782RP De Krim Aanbod VE (voorschoolse educatie): Ja Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is sinds 23-5-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 329158491. Dit betekent dat ze […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl