Kindcentrum De Binnentuin is een kinderdagverblijf met maximaal 31 kindplaatsen in Deventer. Deze locatie is sinds 11-9-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 207612882. Gegevens locatie Kindcentrum De Binnentuin Dreef 1 7414EA Deventer Aanbod VE (voorschoolse educatie): Ja Ouderparticipatiec crèche: Nee Inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang betekent dat ze voldoen aan […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl