Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Nieuw-Lekkerland? Kiekeboe Nieuw-Lekkerland is een kinderdagverblijf met maximaal 16 kindplaatsen. Gegevens locatie Kiekeboe Nieuw-Lekkerland Mattenbies 2 2957RJ Nieuw-Lekkerland Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is sinds 11-7-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 128133284. Dit betekent dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl