Kids2b dagopvang Tuikwerd is een kinderdagverblijf met maximaal 32 kindplaatsen in Delfzijl. Deze locatie is sinds 13-5-2024  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 113126955. Gegevens locatie Kids2b dagopvang Tuikwerd Hallehuis 12 9932CR Delfzijl Aanbod VE (voorschoolse educatie): Ja Ouderparticipatiec crèche: Nee Inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang betekent dat ze voldoen aan […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl