Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Weesp? KDV Weespersluis is een kinderdagverblijf met maximaal 48 kindplaatsen. Gegevens locatie KDV Weespersluis Fort Diemerdamstraat 79 1384AH Weesp Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is sinds 5-7-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 156301817. Dit betekent dat ze voldoen aan de […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl