Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Drachten? KDV De Parel is een kinderdagverblijf met maximaal 32 kindplaatsen. Gegevens locatie KDV De Parel Langewyk 275 9202CN Drachten Aanbod VE (voorschoolse educatie): Ja Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is sinds 25-5-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 281662733. Dit betekent dat ze voldoen aan […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl