KDV De Dolle Mina’s is een kinderdagverblijf met maximaal 12 kindplaatsen in Maastricht. Deze locatie is sinds 27-3-2024  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 425195417. Gegevens locatie KDV De Dolle Mina’s Wilhelminasingel 51 6221BG Maastricht Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang betekent dat ze […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl