Joepie Boe Kinderopvang B.V. is een kinderdagverblijf met maximaal 30 kindplaatsen in Heeswijk-Dinther. Deze locatie is sinds 11-9-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 175962467. Gegevens locatie Joepie Boe Kinderopvang B.V. Liniedijk 1 5473NR Heeswijk-Dinther Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang betekent dat ze […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl