Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Almere? IKC De Pirouette KDV is een kinderdagverblijf met maximaal 26 kindplaatsen. Gegevens locatie IKC De Pirouette KDV Iepenstraat 1 1326DB Almere Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is sinds 24-8-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 286742329. Dit betekent dat ze […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl