In 2024 moeten alle GGD’en het toezicht op de kwaliteitseisen flexibel inrichten; het Flexibele Toezicht. De jaren 2022 en 2023 zijn de overgangsjaren naar het Flexibele Toezicht. Het ministerie van SZW laat de implementatie van de flexibele inspectieactiviteit volgen door monitoronderzoek onder gemeenten en GGD’en. De ervaringen van de houders van kinderopvangvoorzieningen zijn hierin echter nog niet […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl