Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Ugchelen? Fris! kinderdagverblijven Locatie Eloy is een kinderdagverblijf met maximaal 16 kindplaatsen. Gegevens locatie Fris! kinderdagverblijven Locatie Eloy Nijenbeek 8 7339KP Ugchelen Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is sinds 10-7-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 188526857. Dit betekent dat ze […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl