Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Utrecht? Fantaziehuis ‘t Zand KDV is een kinderdagverblijf met maximaal 56 kindplaatsen. Gegevens locatie Fantaziehuis ‘t Zand KDV Pauwoogvlinder 20 3544DB Utrecht Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is sinds 22-5-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 145926059. Dit betekent dat ze […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl