Eiqen&Wiizer KDV Tusken de Marren is een kinderdagverblijf met maximaal 16 kindplaatsen in Woudsend. Deze locatie is sinds 13-5-2024  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 106866977. Gegevens locatie Eiqen&Wiizer KDV Tusken de Marren Melchior Clantstrjitte 18 8551NL Woudsend Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl