De Kolibrie is een kinderdagverblijf met maximaal 16 kindplaatsen in Almelo. Deze locatie is sinds 1-9-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 213861732. Gegevens locatie De Kolibrie De Kolibrie 24 7609GP Almelo Aanbod VE (voorschoolse educatie): Ja Ouderparticipatiec crèche: Nee Inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang betekent dat ze voldoen aan de […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl