De Klimkanjers is een buitenschoolse opvang met maximaal 22 kindplaatsen in Etten. Deze locatie is sinds 13-5-2024 ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 119198629. Gegevens locatie De Klimkanjers St Lidwinastraat 1 7075AK Etten Inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang betekent dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen en regelgeving die gesteld worden aan kinderdagverblijven. […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl