Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Amsterdam? De Kleine Wereld Mauritskade B.V. is een kinderdagverblijf met maximaal 26 kindplaatsen. Gegevens locatie De Kleine Wereld Mauritskade B.V. Mauritskade 66 1093RP Amsterdam Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is sinds 43781  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 998826546. Dit betekent […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl