Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Wolvega? De Kinderkei locatie Sickengaoord is een kinderdagverblijf met maximaal 12 kindplaatsen. Gegevens locatie De Kinderkei locatie Sickengaoord Sickengaoord 1 8471BS Wolvega Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is sinds 40179  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 999322308. Dit betekent dat ze […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl