Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Blaricum? De Kikkerkoning is een kinderdagverblijf met maximaal 88 kindplaatsen. Gegevens locatie De Kikkerkoning Rueterlaan 1 1262BA Blaricum Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 199521475. Dit betekent dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen en regelgeving […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl