Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Hoofddorp? De Bosvlindertjes is een kinderdagverblijf met maximaal 16 kindplaatsen. Gegevens locatie De Bosvlindertjes Zandbos 161 2134DD Hoofddorp Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is sinds 22-5-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 169449002. Dit betekent dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl