Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Bunschoten-Spakenburg? CKCB loc. Bavinck is een kinderdagverblijf met maximaal 16 kindplaatsen. Gegevens locatie CKCB loc. Bavinck Flevolaan 9 3752DA Bunschoten-Spakenburg Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is sinds 11-7-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 118694790. Dit betekent dat ze voldoen aan […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl