Op zoek naar een buitenschoolse opvang in Almere? BSO&KDV De Vlinder is een buitenschoolse opvang met maximaal 16 kindplaatsen. Gegevens locatie BSO&KDV De Vlinder Operetteweg 92 1323VC Almere Deze locatie is sinds 23-8-2023 ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 134765941. Dit betekent dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen en regelgeving die gesteld worden […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl