Op zoek naar een buitenschoolse opvang in Easterein? BSO Op Stelten is een buitenschoolse opvang met maximaal 22 kindplaatsen. Gegevens locatie BSO Op Stelten Skoallestrjitte 19 8734GL Easterein Deze locatie is sinds 26-6-2023 ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 128572954. Dit betekent dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen en regelgeving die gesteld worden […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl