Op zoek naar een buitenschoolse opvang in Maashees? BSO Maashees is een buitenschoolse opvang met maximaal 22 kindplaatsen. Gegevens locatie BSO Maashees de Goeijstraat 1 5823AH Maashees Deze locatie is sinds 22-6-2023 ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 177372205. Dit betekent dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen en regelgeving die gesteld worden aan […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl