Op zoek naar een buitenschoolse opvang in Boxtel? BSO Koplopers is een buitenschoolse opvang met maximaal 16 kindplaatsen. Gegevens locatie BSO Koplopers Stationsstraat 51a 5281GB Boxtel Deze locatie is sinds 21-6-2023 ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 699300484. Dit betekent dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen en regelgeving die gesteld worden aan kinderdagverblijven. […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl