Op zoek naar een buitenschoolse opvang in Purmerend? BSO+ Eigenwijzer is een buitenschoolse opvang met maximaal 18 kindplaatsen. Gegevens locatie BSO+ Eigenwijzer Johan Wagenaarstraat 6 1443LS Purmerend Deze locatie is sinds 26-6-2023 ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 989098230. Dit betekent dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen en regelgeving die gesteld worden aan […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl