Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Zuidschermer? Bij Boer Bas is een kinderdagverblijf met maximaal 48 kindplaatsen. Gegevens locatie Bij Boer Bas Blokkerweg 14 1846LC Zuidschermer Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is sinds 12-6-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 917688259. Dit betekent dat ze voldoen aan […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl