Atelier is een kinderdagverblijf met maximaal 76 kindplaatsen in Diemen. Deze locatie is sinds 1-9-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 198114709. Gegevens locatie Atelier Jac. P. Thijsselaan 100A 1112XV Diemen Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang betekent dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl