Op zoek naar een kinderdagverblijf  in Beek en Donk? Arthis kinderopvang B.V. is een kinderdagverblijf met maximaal 32 kindplaatsen. Gegevens locatie Arthis kinderopvang B.V. Brouwersstraat 25a 5741CL Beek en Donk Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is sinds 24-8-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 237272118. Dit betekent […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl