Op zoek naar een kinderdagverblijf  in ‘s-Gravenhage? 2Vlinders is een kinderdagverblijf met maximaal 28 kindplaatsen. Gegevens locatie 2Vlinders Diamanthorst 181A 2592GD ‘s-Gravenhage Aanbod VE (voorschoolse educatie): Nee Ouderparticipatiec crèche: Nee Deze locatie is sinds 4-7-2023  ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer: 294394783. Dit betekent dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen en regelgeving […]

Het volledige artikel is te lezen via deze link.

Bron : Kinderopvang-Wijzer.nl