Meer mensen verwachten weinig van het zoeken naar werk

  • door

In het tweede kwartaal van 2012 waren er 57 duizend personen die afzagen van zoeken naar werk omdat ze de kans op succes gering achtten. Dit zijn er 14 duizend meer dan een jaar eerder. Vooral meer laagopgeleide vrouwen waren pessimistisch over het vinden van een baan.

Ruim 900 duizend mensen willen twaalf uur of meer per week aan de slag

In het tweede kwartaal van 2012 waren er 929 duizend personen die werk willen voor twaalf uur of meer per week. Van hen geldt bijna een half miljoen als werkloos: zij kunnen op korte termijn beginnen en hebben de afgelopen vier weken naar werk gezocht. Onder de overigen bevinden zich 57 duizend zogeheten ontmoedigden. Zij hebben de afgelopen zes maanden niet naar werk gezocht omdat ze daar weinig resultaat van verwachten.

Aantal dat weinig resultaat verwacht volgt trend werkloosheid

De ontwikkeling van het aantal ontmoedigden volgt de ontwikkeling van het aantal werklozen. Als de werkloosheid stijgt, neemt hun aantal toe. Daalt de werkloosheid, dan neemt hun aantal af. Het aantal personen dat niet naar werk zoekt omdat ze de kans op succes gering achten is momenteel ruim anderhalf keer zo hoog als tien jaar geleden. Alleen begin 2005 lag het ongeveer net zo hoog als het in afgelopen kwartaal. Toen was de werkloosheid eveneens relatief hoog.

Aantal werklozen en ontmoedigden

Meer laagopgeleide vrouwen verwachten weinig resultaat

De groep ontmoedigden bestaat uit relatief veel vrouwen en laagopgeleiden. Ook de toename in het tweede kwartaal van 2012 vergeleken met een jaar eerder doet zich vooral voor bij vrouwen en laagopgeleiden. De helft van de toename van 14 duizend ontmoedigden bestaat uit laagopgeleide vrouwen. Daarnaast waren 55- tot 65-jarigen naar verhouding vaak niet op zoek omdat ze van zoeken naar werk weinig verwachten. Zij maken een derde van de groep ontmoedigden uit. Van de werklozen is maar een op de zeven tussen 55 en 65 jaar.

Ontmoedigden naar persoonskenmerken

Hendrika Lautenbach en Godelief Mars

Bronnen:

Deel dit artikel