Lees de CAO Kinderopvang 2020-2021, nu beschikbaar

CAO Kinderopvang 2020

Begin februari hebben de werkgevers- en werknemerspartijen in de kinderopvang (Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn) een onderhandelaarsakkoord gesloten voor de CAO kinderopvang 2020-2021, ingaande 1 januari 2020 en eindigend op 30 juni 2020.

De medewerkers in de branche ontvangen in 2020 een forse loonsverhoging van 3 % en een eindejaarsuitkering van 2 %.

De volledige tekst van deze nieuwe CAO is nu hier beschikbaar.

Cao-partijen zullen het ministerie van SZW verzoeken om de bepalingen uit de Cao Kinderopvang 2020-2021 algemeen verbindend te verklaren. Door de algemeenverbindendverklaring gaan de cao-bepalingen in beginsel gelden voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de Cao Kinderopvang. Het streven is dat SZW in juli a.s. hiertoe overgaat

Deel dit artikel