Inzicht in de kosten in de kinderopvang

  • door

Het belang van goed inzicht in de kosten in de kinderopvang wordt al lang breed gedragen. Het helpt kinderopvangorganisaties bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het helpt om te komen tot de juiste uurprijs. Ook geeft het inzicht in wat dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang kost en biedt daarmee handvatten voor beleid. Met draagvlak vanuit het Ministerie van SZW, de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en BOinK starten het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang in het najaar van 2020 een onafhankelijk programma om de kosten in de kinderopvang inzichtelijk te maken.  Het belang van goed inzicht in de kosten in de kinderopvang wordt al lang breed gedragen. Het helpt kinderopvangorganisaties bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het helpt om te komen tot de juiste uurprijs. Ook geeft het inzicht in wat dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang kost en biedt daarmee handvatten voor beleid. Met draagvlak vanuit het Ministerie van SZW, de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en BOinK starten het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang in het najaar van 2020 een onafhankelijk programma om de kosten in de kinderopvang inzichtelijk te maken.  Bron : Veranderingen kinderopvang – Nieuwsberichten Url : Read More [#item_full_content]

Deel dit artikel