Iets meer vacatures

  • 3 duizend meer openstaande vacatures
  • Vooral toename bij commerciële dienstverlening

Eind september stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 94 duizend vacatures open. Dat zijn er 3 duizend meer dan een kwartaal eerder. Hiermee is  voor het eerst in twee jaar  sprake van een toename van het aantal vacatures. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De toename van het aantal vacatures is geheel toe te schrijven aan de particuliere bedrijven, bij de overheid stabiliseerde het aantal vacatures. Bij de commerciële dienstverlening was de toename het grootst. Het aantal vacatures steeg met afgerond 3 duizend tot 59 duizend. Bij de zorg was opnieuw sprake van een lichte daling. Eind september telde deze bedrijfstak 11 duizend vacatures.

De ontwikkeling van het aantal openstaande vacatures wordt bepaald door nieuwe en vervulde vacatures. In het derde kwartaal van 2013 zijn er 159 duizend vacatures ontstaan, 5 duizend minder dan een jaar eerder. Ook het aantal vervulde vacatures lag in het derde kwartaal lager dan een jaar eerder en kwam uit op 162 duizend.

Bron : http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-071-pb.htm

Deel dit artikel